Glöm inte att mat måste förbokas! Restaurangen vid fyren är mycket populär och blir ofta fullbokad.

Egen båt till Örskär


Vi arrenderar fyrplatsen men äger ingen mark och inga bryggor på Örskär. Vi kan därför inte tillhandahålla någon båtplats. 

Båtgäster till Örskär kan angöra naturhamnar enligt allemansrätten. På Skärgårdsstiftelsens brygga på södra ön finns två bojar på nocken man kan ankra vid. Övriga bryggplatser är reserverade för personal och hyresgäster. Djupet är inte uppmätt men sommaren 2020 låg segelbåtar som stack 1,70 vid bojarna vid medelvattenstånd. Stenbumlingar flyttar sig dock över året så det är upp till varje skeppare att vara försiktig. Ovanstående är ett riktmärke men djupet anses vara ouppmätt och ankring sker helt på egen risk. Allra längst framme vid nock är det grunt. Kommer du med mindre motorbåt kommer du behöva ca 25-30 m långa rep för att kunna använda bojarna. Det finns inget bokningssystem för platserna. Läget är utsatt för vind och ej skyddat från vågor.

Tältning


Det är tillåtet att tälta på Örskär. Det finns inga iordningställda tältplaser men det är populärt att tälta på strandängarna på öns sydvästra del. Andra vandrar bort mot Svartglo på östsidan för att komma långt från bebyggelse och för att nå det karga skärgårdslandskapet.


Eftersom större delen av ön är naturreservat (gulmarkerat på kartan) finns det en del regler att följa. Se mer info på Skärgårdstifteslens hemsida, www.skargardsstiftelsen.se. Klicka dig fram till Örskär.


Västra delen av ön är inte reservat, där går det bra att tälta enligt allemansrätten dvs utom syn- och hörhåll från bebyggelse, något dygn utan markägares tillstånd. På sommaren råder oftast eldningsförbud på hela Örskär, hör med lokala brandskyddsmyndigheten vad som gäller för stunden. På naturreservatet är det ALLTID eldningsförbud. Triangiakök och liknande får dock användas om det kan ske på ett helt säkert sätt. Ha alltid släckningsbredskap! 

Ledorden för allemansrätten är att inte störa, inte förstöra.


Det är ej tillåtet att tälta på eller i direkt anslutning till fyrplatsen.

Kobete
På västra delen av ön finns fyra områden som betas. Fråga på båten var korna går för tillfället. Fr.om. 2021 kommer en stor del av naturreservatet att stängslas för skogsbete. Vi vet inte i dagsläget var elstängslet ska gå och hur det påverkar det rörliga friluftslivet på ön som t.ex. tältning.  


Färskvatten: Finns att hämta vid restaurangen, se kranen på utsidan av väggen till vänster om ingången.


Gästtoalett
: finns på fyrplatsen och ett utedass en bit in på ön vid vägskälet mot Maren.


Gästdusch: finns och kan bokas via receptionen mot avgift (ej mellan 11-15). Annars tvagning vid valfri klippa i havet kostnadsfritt!


Sopor: det finns soptunna för brännbart vid utedasset och på fyrplasten. Glas och metall får man ta från ön, t.ex. till miljöstationen vid ICA Gräsö.

Vi har ingen frukostservering. Frukost som vi erbjuder till anläggningens gäster levereras till stugornas/lägenheternas kylskåp. Vi har ingen frukostservering i restaurangen annat än vid konferenstillfällen eller festarrangemang. Vi kan därför inte ordna frukost till tältare.
 

Båttransport:
Vid bokning av lunch kan du åka lunchturen med passbåten på förmiddagen, se "dagstur". Annars båttur på eftermiddagen. Vissa dagar i veckan går det även bra att boka middag och det går då att åka ut med middagsturen.
Möjlighet till båttaxi mot särkild taxa i mån av tid. 

Ibland är båtturerna ut till ön fullbokade.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna