Egen båt till Örskär


Vi arrenderar fyrplatsen men äger ingen mark och inga bryggor på Örskär. Vi kan därför inte tillhandahålla någon båtplats tex i samband med logibokning eller restaurangbesök.

Båtgäster till Örskär kan angöra naturhamnar enligt allemansrätten. På Skärgårdsstiftelsens brygga på södra ön kan man ankra på nocken med eget ankare. Läget är utsatt för vind och ej skyddat från vågor.  Övriga bryggplatser inne vid bryggan är reserverade för skärgårdsstiftelsens personal och hyresgäster

Restaurang

Vår/försommar 9/5-30/6

Lördag och söndag kl 12-14 lunchservering

Lördag kl 18.30-22.00 middagsservering

Sommar 2/7-18/8

Måndag STÄNGT

Tisdag-lördag kl 12-16 lunchservering kl 12-13.30

Söndag kl 12-14

Lunch och middag behöver alltid förbokas!

Meny och bokning, klicka här

Vi har inte möjlighet att ta emot obokade matgäster. 


Fyren

Obs! Besök i fyrtornet  endast med guide på fasta tider.

9/5-30/6

Fyrvisning med guide kl 13.00 lördagar och vissa söndagar.

Entre 70 kr.

Tältning


Det är tillåtet att tälta på Örskär. Det finns inga iordningställda tältplaser men det är populärt att tälta på strandängarna på öns sydvästra del. Andra vandrar bort mot Svartglo på östsidan för att komma långt från bebyggelse och för att nå det karga skärgårdslandskapet.


Eftersom större delen av ön är naturreservat (gulmarkerat på kartan) finns det en del regler att följa.  Max 2 dygn gäller för tältning i reservatet. 


Västra delen av ön är inte reservat ,det är privat mark, där går det bra att tälta enligt allemansrätten dvs utom syn- och hörhåll från bebyggelse. Ska du tälta mer än 2 dygn behöver du kontakta markägaren. På sommaren råder oftast eldningsförbud på hela Örskär, hör med lokala brandskyddsmyndigheten vad som gäller för stunden. På naturreservatet är det ALLTID eldningsförbud. Triangiakök och liknande får dock användas om det kan ske säkert. Ha alltid släckningsberedskap. 

Ledorden för allemansrätten är att inte störa, inte förstöra.


Det är ej tillåtet att tälta på eller i direkt anslutning till fyrplatsen.

Kobete
Större delen av naturesretvatet och en del områden på öns västra sida är inhängnat för kobete. Fråga på båten om ni vill ha tips på tältplaser utanför beteshagar. 


Färskvatten: Finns att hämta vid restaurangen, se kranen på utsidan av väggen till vänster om ingången.


Gästtoalett
: finns på fyrplatsen som är (öppen maj-september) 


Gästdusch: finns och kan bokas via receptionen mot avgift (ej mellan 11-15). Annars tvagning vid valfri klippa i havet kostnadsfritt!


Sopor: det finns soptunna för brännbart vid utedasset och på fyrplasten. Glas och metall får man ta från ön, t.ex. till miljöstationen vid ICA Gräsö.

Restaurang Vi har inte någon frukostservering. I restaurangen kan du boka lunch och middag. kontakta oss ang öppettider och meny.


Båttransport:

Vi bedriver inte någon reguljär båttrafik men det går att åka ut på våra dagsturer och om vi har några  in/utcheckningsturer för logi planerade.
Kontakta oss för bokning boka@orskarsfyr.se

Naturreservat